Gratis Testen - Bezahlung nur nach eingehenden Bewerbungen!

2) Alalahanin ang bawat maliit na butil ng iyong puso

Nauunawaan ko na ang ilan sa mga payo na ito ay maaaring kakaiba sa iyo. Hindi mo kailangang kunin ito agad sa similar. Ngunit naniniwala ako na ang inilalarawan ko ay mga mahahalagang katotohanan na, sa kasamaang palad, iilang tao ang alayan. Nabubuhay tayo ng labis na mababaw during the masyadong nababahala sa mga makalupang, materyal na bagay, nang hindi namamalayan na tiyak na ang sukatang espiritwal na kumokontrol sa lahat. Maglaan ng sandali upang mapunta sa mga hakbang na ito. Nakatanggap na ako ng maraming patotoo mula sa mga taong napakalawak during the napagaling.

1) Masira ang bono ng kaluluwa

Ang Bibliya ay nagpapakita na ang tao ay higit pa sa isang katawan. Kami ay isang espiritu, mayroon tayong kaluluwa during the nabubuhay tayo sa isang katawan. Ang iyong emosyonal na buhay ay nagaganap sa iyong kaluluwa. Kung mayroon kang isang relasyon sa isang tao, sekswal boy o malalim na emosyonal, isang koneksyon ang lilikha sa pagitan ng iyong emosyonal na buhay on ng emosyonal na buhay ng iba. Ang iyong kaluluwa ay konektado sa kaluluwa ng iba. Sa kanilang mga damdamin maraming mga tao ang manatiling malalim na konektado sa isang tao na wala na silang relasyon. Maaari itong maging sanhi ng isang malalim na pakiramdam ng sakit at pagkawala.

Kung na hinahangad mo ang isang tao mula sa nakaraan, mabuting malay mong sirain ang kaluluwa. Ginagawa mo iyan sa pagdarasal in the could possibly get awtoridad na Panginoong Hesukristo ay ibinigay sa bawat isa na naniniwala sa Kanya. Ang pangalan ni Goodness Chistus ay ang pinakamataas na pangalan sa langit in the sa lupa, sabi ng Bibliya. Kapag nagdarasal ka, nagdarasal ka sa pangalan ni Jesus, upang masira ang bawat kaluluwa na hindi nais ng Diyos, upang ikaw ay malaya. Paano mo nagawa iyon?

Magsalita nang can get paniniwala na sa pangalan ni Jesucristo masira mo ang kaluluwa sa mga relationship pakikipag-ugnay. Halimbawa: Sa pangalan ni Hesukristo pinaputol ko ang ugnayan ng kaluluwa sa pagitan ko at (pangalan).

Maraming nakakaranas ng kalayaan sa nagawa na nila ito. Hangga’t hindi mo ‘pinuputol’ ang kalungkutan ng kaluluwa sa espirituwal na universo, ang iyong buhay na pang-emosyonal ay maaaring manatiling nakasalalay sa isang tiyak na lawak sa iyong relationship kasintahan o kasintahan. Ito ay tulad ng paggupit ng isang pusod o isang lubid. Ang hindi nakikitang koneksyon na naroon ay naputol. Hindi lahat ay nakakaunawa sa sukat ng ating kaluluwa, ngunit ito ay isang katotohanan. Ito rin ay isang mahalagang hakbang, kung nais mo ang paggaling ng iyong sirang puso.

Ang isang pangalawang sukat ng kaluluwa na hindi alam ng marami, ngunit kung saan sa pagsasanay ay nagiging isang katotohanan, posible na ang isang bahagi mo ay manatili sa likod kasama ng iba. Napakakonekta mo sa iyong panloob na sarili in the nabigyan mo ang isang bagay ng iyong sarili sa ibang tao. Sa pagdarasal posible na alalahanin ang bahaging iyon ng iyong sarili. Halimbawa, maaari mong ipanalangin ito: Sa pangalan ni Jesucristo, tinawag ko ang bawat bahagi ng aking sarili na nanatili sa (punan ang pangalan)! Maaari mong gawin iyon pagkatapos mong sirain ang tali ng kaluluwa.

Pinutol mo muna ang koneksyon sa espiritu at the pagkatapos ay tinawag mo ang bawat piraso ng iyong sarili na ibinigay mo sa iba pa.

Ang ilan ay maaaring makahanap ng kakaiba na ito dahil maaaring hindi mo ito narinig dati nang ganoon. Ngunit gumagana ito. Ang Bibliya ay nagsasalita ng mga espiritwal na realidad na mas malakas kaysa sa nasasalat. Ibinibigay mo ang iyong sarili, iyong puso, iyong kaluluwa, iyong pakiramdam, iyong panloob na sarili sa iba. Kapag nag-iwan ka ng isang bahagi ng iyong puso ay mananatili sa ibang tao. Alalahanin ang bawat bahagi ng iyong sarili in the ipadala din sa kanya ang bawat aspeto ng ibang iyon. Gawin ito nang malakas within sa pangalan ni Jesucristo. ‘Sa pangalan ni Jesucristo tinawag ko ang bawat bahagi ng aking sarili mula sa (pangalan). Within ipinapadala ko sa kanya ang bawat bahagi https://www.datingranking.net/es/citas-de-fitness/ ng (pangalan). Gawin iyon con el fin de sa bawat taong nakarelasyon mo.